Hotline

Số điện thoại: 0914897131

Công Tắc Đơn 1 Chiều Seata

116,000 ₫

Model number: 5TA01113PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Đôi 1 chiều Seata

171,000 ₫

Model number: 5TA01213PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Ba 1 Chiều Seata

242,000 ₫

Model number: 5TA01313PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Bốn 1 Chiều Seata

323,000 ₫

Model number: 5TA01413PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Đơn 2 Chiều Seata

149,000 ₫

Model number: 5TA01133PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Đôi 2 Chiều Seata

220,000 ₫

Model number: 5TA01233PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Ba 2 Chiều Seata

314,000 ₫

Model number: 5TA01333PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Bốn 2 Chiều Seata

574,000 ₫

Model number: 5TA01433PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Chuông

182,000 ₫

Model number: 5TD01113PC01
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Trung Gian

763,000 ₫

Model number: 5TA01153PC01
Thông số kỹ thuật: 10A
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Công Tắc Khẩn Cấp

374,000 ₫

Model number: 5TA01513PC01
Thông số kỹ thuật: 10A
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%

Ổ Cắm Đôi 2 Chấu

192,000 ₫

Model number: 5UB01753PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Thiết kế bề mặt sứ mịn

Màu sản phẩm: Màu Trắng, Màu Bạc

Màu Bạc (mã PC02) với đơn giá cao hơn màu Trắng 20%