Hotline

Số điện thoại: 0914897131

Công Tắc Đơn 1 Chiều Có Đèn LED

248,000 ₫

Model number: 5TA81163PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Đôi 1 Chiều Có Đèn LED

366,000 ₫

Model number: 5TA81263PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Ba 1 Chiều Có Đèn LED

516,000 ₫

Model number: 5TA81363PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Bốn 1 Chiều Có Đèn LED

715,000 ₫

Model number: 5TA81463PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Đơn 2 Chiều Có Đèn LED

338,000 ₫

Model number: 5TA81173PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Đôi 2 Chiều Có Đèn LED

496,000 ₫

Model number: 5TA81273PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Ba 2 Chiều Có Đèn LED

708,000 ₫

Model number: 5TA81373PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Bốn 2 Chiều Có Đèn LED

906,000 ₫

Model number: 5TA81473PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Đơn 1 Chiều 16AX

146,000 ₫

Model number: 5TA81123PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Đôi 1 Chiều 16AX

216,000 ₫

Model number: 5TA81223PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Công Tắc Ba 1 Chiều 16AX

306,000 ₫

Model number: 5TA81323PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan

Màu vàng Champagne (mã PC04) hoặc xám đậm (PC05) với đơn giá cao hơn màu trắng 20%

Công Tắc Bốn 1 Chiều 16AX

420,000 ₫

Model number: 5TA81423PC01
Thông số kỹ thuật: 16A – 250V
Thiết kế không viền sang trọng
Màu sản phẩm: Trắng Ngọc Trai, Vàng Champagne, Xám Titan