Sản phẩm thiết bị điện

Hotline

Số điện thoại: 0914897131

Công tắc 1 chiều 10AX, size 3M

43,000 ₫

Công tắc 1 chiều 10AX, size lớn 3M
Model number: 5TA2211-3PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Công tắc 2 chiều 10AX, size 3M

74,000 ₫

Công tắc 2 chiều 10AX, size lớn 3M
Model number: 5TA2213-3PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Hạt công tắc 1 chiều - Cỡ vừa 1.5M

38,000 ₫

Hạt công tắc 1 chiều - Cỡ vừa 1.5M
Model number: 5TA2211-2PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Hạt Công tắc 2 chiều 10AX- Cỡ vừa 1.5M

61,000 ₫

Hạt Công tắc 2 chiều 10AX- Cỡ vừa 1.5M
Model number: 5TA2213-2PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Hạt Công tắc 1 chiều 10AX- Cỡ nhỏ 1M

36,000 ₫

Hạt Công tắc 1 chiều 10AX- Cỡ nhỏ 1M
Model number: 5TA2211-1PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Hạt Công tắc 2 chiều 10AX,Cỡ nhỏ 1M

52,000 ₫

Hạt Công tắc 2 chiều 10AX,Cỡ nhỏ 1M

Model number: 5TA2213-1PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, Cỡ nhỏ 1M

40,000 ₫

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, Cỡ nhỏ 1M

Model number: 5UB2215-1PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - Cỡ nhỏ 1M

56,000 ₫

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - Cỡ nhỏ 1M

Model number: 5UB2225-1PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A chuẩn đa năng -...

200,000 ₫

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A chuẩn đa năng - Cỡ vừa 2M

Model number: 5UB2281-2PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Cỡ vừa 2M

118,000 ₫

 

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - Cỡ vừa 2M

Model number: 5UB2234-2PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Cỡ lớn 3M

178,000 ₫

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - Cỡ lớn 3M

Model number: 5UB2244-3PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm

Ổ cắm đôi USB 2.1A - Cỡ vừa 2M

800,000 ₫

Ổ cắm đôi USB 2.1A - Cỡ vừa 2M

Model number: 5UH2211-1PC13
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng, Bạc, Xám đậm