Hotline

Số điện thoại: 0914897131

Công Tắc Relfa Đơn 1 Chiều 10A

77,000 ₫

Công Tắc Đơn 1 Chiều
Model number: 5TA13113PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Đôi 1 Chiều 10A

125,000 ₫

Công Tắc Đôi 1 Chiều
Model number: 5TA13213PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Ba 1 Chiều 10 A

185,000 ₫

Công Tắc Ba 1 Chiều
Model number:5TA13313PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Bốn 1 Chiều 10A

247,000 ₫

Công Tắc Bốn 1 Chiều
Model number: 5TA13413PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Đơn 2 Chiều 10A

139,000 ₫

Công Tắc Đơn 2 Chiều
Model number: 5TA13133PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Đôi 2 Chiều 10A

188,000 ₫

Công Tắc Đôi 2 Chiều
Model number: 5TA13233PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Ba 2 Chiều 10A

261,000 ₫

Công Tắc Ba 2 Chiều
Model number: 5TA13333PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng

Công Tắc Relfa Bốn 2 Chiều 10A

490,000 ₫

Công Tắc Bốn 2 Chiều
Model number: 5TA13433PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng 

Công Tắc Chuông Cửa Relfa

137,000 ₫

Công Tắc Chuông Cửa
Model number: 5TD13123PC01
Màu sản phẩm: Trắng 

Công tắc Relfa Trung Gian 10A

655,000 ₫

Công Tắc Trung Gian 10AX
Model number: 5TA13153PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 250V
Màu sản phẩm: Trắng 

Ổ cắm Relfa đôi 2 chấu 10A

150,000 ₫

Ổ Cắm Đôi 2 Chấu 10A
Model number: 5TA13753PC01
Thông số kỹ thuật: 10A – 36V
Màu sản phẩm: Trắng 

Ổ Cắm TV Relfa

172,000 ₫

Ổ Cắm Tivi
Model number: 5UH13313PC01
Màu sản phẩm: Trắng